Pràctiques de laboratori

Química

Alumnes de 1r de Batxillerat que cursen l'assignatura de Química han repassat el material de laboratori i els pictogrames. Seguidament han estudiat el caràcter àcid i bàsic d'alguns productes utilitzant diferents indicadors.

Competència global
Galeria