Pràctiques de laboratori

Les alumnes de 1r de Batxillerat hem tingut l'oportunitat d’anar al laboratori per tal de posar en pràctica els coneixements adquirits a l'optativa de física i química.

En primer lloc vam començar a familiaritzar-nos amb els estris, com la bureta graduada o la pipeta aforada, que utilitzaríem més endavant per crear mescles.

Els següents dies ja vam fer mescles amb dicromat de potassi i aigua i a continuació vam utilitzar aquesta dissolució per reduir-la i calcular-ne la concentració molar, la fracció molar o el percentatge en massa, entre d'altres conceptes.


Clàudia Ferrer

Alumna de 1r de Batxilerat-B.

Noticia
Articles relacionats