Pràctiques al laboratori de bioquímica

L'activitat pràctica és sens dubte el complement ideal perquè les alumnes fixin els coneixements adquirits a l'aula

Les alumnes de 1r de Batxillerat han anat al laboratori de bioquímica per realitzar activitats pràctiques amb les quals han après a identificar diferents biomolècules (glúcids, proteïnes, lípids).

Les pràctiques al laboratori, a banda de potenciar i donar suport a les classes teòriques, tenen un paper molt important a l'hora de despertar la curiositat i l'interès de les alumnes, potenciar la capacitat d'observació entre una reacció química i un fenomen perceptible, ajudar a desenvolupar el pensament crític i creatiu, millorar la capacitat de raonament i promoure una actitud d'obertura mental i objectivitat.

Competència global
Galeria