Perspectiva cònica

Batxillerat artístic

Les alumnes de 1r de Batxillerat que cursen l'optativa de dibuix artístic estan treballant la perspectiva cònica.

Competència global
Galeria