Novetats en el protocol de casos COVID als centres educatius

Canvis respecte del document vigent

Benvolgudes famílies,

Davant la sospita d'un cas positiu, és prioritari que la família contacti amb el seu centre d'atenció primària de referència per a la valoració clínica, preferentment el CAP del sistema públic de salut de referència o a través de les farmàcies adherides al Programa TAR. Sense aquest pas previ, l'escola no podrà activar cap protocol d'actuació per al grup de convivència estable.

Us agraïm el vostre suport i ajuda per fer front a aquesta situació amb calma i atenent a totes les indicacions que ens fan arribar les administracions públiques i que us traslladem puntualment.


PROTOCOL ACTUALITZAT: 

Us informem que el Departament d’Educació ha actualitzat el Protocol de Gestió de casos Covid als centres educatius, revisant les mesures de prevenció i protecció establertes a l’esmentat document sobre la base de les dades epidemiològiques actuals.

Enviem el Protocol revisat en document adjunt.

 Els canvis respecte del document vigent el primer trimestre d’aquest curs 2021-2022 són els següents:

• Qualsevol símptoma inclòs en el protocol de gestió de casos és compatible amb covid-19. Per tant, davant d’un símptoma de nova aparició, encara que es presenti de forma aïllada, l’alumne/a o professional del centre educatiu s’ha de quedar a casa i posar-se en contacte per telèfon, o mitjançant La Meva Salut, amb el centre d’atenció primària perquè li doni les indicacions que escaigui.

• Amb relació a la gestió dels contactes estrets, es consideren “immunitzades” les persones que han rebut la pauta de vacunació completa (14 dies després d’haver rebut la darrera dosi) i/o les que han passat la malaltia (amb prova diagnòstica que ho confirmi) en els darrers 90 dies (3 mesos).

• Les persones immunitzades queden exemptes de fer quarantena, si bé han de reduir la seva interacció social i estar amatents a l’aparició de qualsevol dels símptomes esmentats. Si n’apareix algun, cal que es quedin a casa i que contactin per telèfon, o a través de La Meva Salut, amb el seu centre d’atenció primària.

• Se suprimeix la indicació de quarantena per als alumnes d’educació infantil i d’educació primària immunitzat i no immunitzat quan hi hagi casos positius esporàdics en el grup de convivència estable (4 o menys). Quan hi hagi 5 casos positius o més (o el 20% o més de positius) al grup de convivència estable (GCE) en un període de 7 dies, s'ha d'indicar als infants no immunitzats del GCE que facin quarantena.

• Els alumnes d’educació primària (immunitzats i no immunitzats) i els alumnes immunitzats dels centres d’educació especial (a partir de 6 anys), s’han d'incorporar al circuit B (TAR, test d'antígens ràpid a la farmàcia) quan hi hagi un cas positiu al GCE. Cal que es faci el TAR entre els dies 0 i 1, un cop notificat el cas positiu.

MAPA DE LES FARMÀCIES ADHERIDES PER REALITZAR TAR: AQUÍ 

• El període de quarantena (per contacte estret) i el període d’aïllament (per positivitat) en persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus passen de 10 a 7 dies.


Lideratge ètic
Noticia