Novetats a la preinscripció

Aules mixtes a l’ESO

Amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE), La Vall començà a treballar en l’adequació al nou marc legal, com ha fet sempre en totes les reformes normatives i legislatives. Una de les novetats més significatives per a la nostra escola és la que es concreta en l’Addicional 25 de la llei, que en el seu apartat Primer estableix que els centres sostinguts parcialment o totalment amb fons públics desenvoluparan el principi de coeducació en totes les etapes educatives i no separaran l’alumnat pel seu gènere.

En el cas de La Vall, per complir amb aquest principi de coeducació és necessari que s’incorporin nois a l'ESO, etapa que fins ara ha estat només de noies i per a la qual se sol·licita la renovació. Per tant, cal preveure tots aquells canvis que, en el proper procés de preinscripció, assegurin que es pugui dur a terme la incorporació dels nous alumnes a l’Educació Secundària.

El respecte als drets dels actuals alumnes i famílies comporta, de manera inevitable, a fer-ho de forma progressiva, amb la incorporació de nois en aquells cursos en què hi hagi places vacants disponibles i que accediran en igualtat de condicions de la resta d’alumnes que s’inscriguin en la preinscripció.

Per tant, per a tenir aules mixtes a l´ESO, que fins ara eren femenines, no hi ha altre camí que la incorporació d’alumnat masculí, que de forma progressiva durà a grups mixtes equilibrats.


Noticia
Articles relacionats