Ens ajudeu a reciclar i a fomentar l'economia circular?

Junts podem aconseguir importants beneficis per al Medi Ambient

La Vall se suma a la xarxa de punts de recollida selectiva de piles i bateries per a col·laborar de manera activa en la preservació del nostre entorn i evitar l'acció contaminant de piles i bateries si acaben en els abocadors.

¿Com?

Situant contenidors específics i accessibles perquè tota la comunitat escolar i propera a la Vall puguin dipositar-hi piles i bateries.


¿On?

A la Vall. Trobareu un punt de recollida al vestíbul d'infantil, primària, secretaria i al despatx de coordinació de l'ESO.


¿Per què?

És una manera d'ajudar a transmetre a l'alumnat la importància i transcendències de piles, els seus tipus i components, així com els avantatges del seu reciclatge, per a la societat i per al medi ambient.


¿Quin tipus de piles es recullen? 

Les piles i acumuladors portàtils poden classificar fonamentalment en tres grans grups:

  • Les piles estàndard: són les piles que s'empren en aparells domèstics, els exemples més coneguts són les piles salines (per exemple en els comandaments de televisió, etc.) i les piles alcalines, en aparells domèstics de major potència com per exemple càmeres de fotos, àudio portàtils, etc.
  • Les piles botó: són piles que tenen una dimensió reduïda i generalment de forma rodona. S'utilitzen en aparells petits o aparells especials com ara per exemple, rellotges, audiòfons, marcapassos, etc.
  • Els acumuladors portàtils: són piles recarregables domèstiques que poden utilitzar durant molt de temps. Les més freqüents per exemple, són les emprades en eines, càmeres de vídeo, mòbils, PC etc.


Sabíeu que…

Les piles, si es llencen a les escombraries amb la resta de residus, poden arribar a perdre el seu hermetisme i vessar alguns dels seus components (níquel, cadmi o mercuri) perjudicant l'entorn.

Molts d'aquests metalls i components, entre el 50 i el 80 per cent, poden recuperar-se i tornar al cercle del procés industrial, estalviant energia i reduint la creixent demanda extractiva de matèries primeres a tot el món.


3 raons per a reciclar 

  1. Evitar la demanda massiva de recursos naturals escassos en la naturalesa, (ferro, zinc, cobalt o níquel) l'extracció és particularment costosa.
  2. Recuperar molts d'aquests components i tornar-los a el procés industrial.
  3. Evitar qualsevol risc de contaminació per al medi ambient.