Moco Museum Barcelona

Optativa Història de l’Art

Les alumnes de 4t d’ESO que cursen l’assignatura Història de l’Art visiten el Moco Museum Barcelona, per tal de complementar els estudis fets des d’aquesta matèria.

Competència global
Galeria