Mètode Dalcroze

Atenció, ritme, coordinació, creativitat...

A les classes de música de 1r d'EPRI s'aplica el mètode Dalcroze, una pedagogia musical que es basa en la coordinació entre els sons i els moviments, de tal manera que l'activitat corporal serveixi per desenvolupar imatges mentals dels sons.


Competència global
Noticia