Master class a càrrec d'Ignasi Castelló, Director de Compres a Ficosa Internacional

A partir d'un cas real, les alumnes van poder veure les aplicacions pràctiques dels exercicis matemàtics fets a l'aula.

Ignasi Castelló, Director de Compras a Ficosa Internacional, va presentar el sector d’automoció, la seva transformació i la tecnologia que requereix a les alumnes de 2n de Batxillerat que cursen Matemàtiques del científic. A continuació, els va plantejar un problema matemàtic contextualitzat a la seva empresa i relacionat amb el tema que havien acabat, amb la finalitat de veure les aplicacions pràctiques dels exercicis plantejats a l'aula.

Gràcies Ignasi per aquesta interessant sessió!

Preparats per al canvi
Noticia