Marxen les alumnes que faran l'estada a Irlanda

Un grup d'alumnes de 1r d'ESO i 6è d'EPRI han marxat a Irlanda per cursar els úlitms mesos en aquest país.

Aquesta estada és un mètode molt eficaç per aprendre anglès. Les nostres alumnes s’integren en un col·legi de parla anglesa i conviuen amb famílies irlandeses. 
L’alumna que passa per aquesta experiència s’adapta al ritme de treball dels altres companys irlandesos, practica l’idioma durant tot el dia i realitza els mateixos deures i exercicisque els seus nous companys. Tota una experiència!

Us deixem l'adreça del blog que s'ha creat per seguir, setmana a setmana, les activitats i la vida ordinària d'aquesta experiència. AQUÍ 

Competència global
Noticia