Marxen les alumnes que faran l'estada a Irlanda

Aquest matí un grup d'alumnes de 1r d'ESO i 6è d'EPRI han marxat a Irlanda per cursar els úlitms mesos en aquest país.

Aquesta estada és un mètode molt eficaç per aprendre anglès. Les nostres alumnes s’integren en un Col.legi de parla anglesa i conviuen en famílies irlandeses. 
L’alumna que passa per aquesta experiència s’adapta al ritme de treball dels altres companys irlandesos i practica l’idioma durant tot el dia, a totes les classes i realitza els mateixos deures i exercicis dels seus nous companys. Tota una experiència!


Noticia
Articles relacionats