Maria Shanahan participa a la fase nacional de l'European Youth Parliament

Barcelona 2020-Digital Session

Del 29 d’abril al diumenge 2 de maig,  Maria Shanahan, alumna de 1r de Batxillerat, va participar a la Barcelona 2020 - Digital Session. Es tracta de la 15a Conferència Nacional de Selecció d’EYP España (European Youth Parliament).

Sota el lema "Sustain the change" Barcelona 2020-Digital Session va estar un esdeveniment on els joves participants van treballat per proposar un nou model de sostenibilitat global, començant per cadascun de nosaltres. S'hi van tractat temes de salut mental i física durant tota la sessió, centrant-se en la importància d’una dieta equilibrada. També  el reciclatge i l'ecologia, van estar altres punts d'interès durant tota la sessió.

Participar en aquestes sessions (Teambuilding, Committe work i General Assembly) suposa oferir a les alumnes oportunitats d'investigar diferents temes d'actualitat europeus, donar la seva opinió, presentar propostes, i arribar a ser parlamentàries per uns dies, a nivell nacional i europeu, utilitzant el anglès com a llengua vehicular en totes les intervencions.


Competència global
Noticia