L'optativa d'emprenedoria participa al Caixalab

L'optativa d'emprenedoria que cursen les alumnes a 3r d'ESO pretén fomentar l'esperit emprenedor i la cultura de la innovació entre les alumnes.

Per aquest motiu i com cada any, les alumnes de 3r d'ESO van participar a Caixalab Experience, un espai innovador al servei de l’educació i de la formació dels joves en l’àmbit de l’emprenedoria situat a CaixaForum Barcelona.

Allà van poder gaudir d’un laboratori d’activitats amb un taller interactiu i multimèdia, on van consolidar el concepte d’emprenedoria i les característiques i els valors d’una actitud emprenedora que prèviament havien treballat a l'aula.

El Caixalab Experience forma part del programa pedagògic KitCaixa Joves Emprenedors, que té el propòsit de despertar les habilitats emprenedores en els alumnes, tot promovent el creixement personal i potenciant la capacitat d’iniciativa.

Tota la sessió es féu en llengua anglesa, llengua que utilitzen a La Vall per realitzar aquesta assignatura.


Noticia
Articles relacionats