L'optativa de teatre de 1r d'ESO estrena les seves obres

Van representar en un teatre de titelles

Les alumnes de 1 d’ESO que cursen l’optativa de teatre van estrenar les seves obres a l’auditori de l’escola.

Organitzades en diferents equips van construir textos teatrals que van representar en un teatre de titelles.  També van idear i crear els diferents personatges de l’obra, així com el decorat.

Finalment, cada grup va sortir davant d’un públic d’alumnes de 2n de Primària per representar la seva obra amb l'entonació i ritmes adequats, tot manipulant els putxinel·lis que havien creat per a l’ocasió i omplint de màgia l’auditori de l’escola.

Va suposar una activitat molt engrescadora i creativa que va servir per potenciar especialment la competència d'autonomia i iniciativa personal i la comunicativa i audiovisual.

Que continuï l'espectacle!

Competència global
Noticia