Llibres de text 2018-2019

Tot seguit trobareu la informació dels deures d'estiu i llibres de text de La Vall per al proper curs 2018-2019.

LLIBRES I MATERIAL CURS 2018-2019

LLARE.INFANTIL

1r EPRI (CC)

2n EPRI (CC)3r EPRI

4t EPRI

5è EPRI

6è EPRI

1r ESO

2n ESO

3r ESO  

4t ESO

1r BATX

2n BATX
(CC): COMPRA COL·LECTIVA

* 3r ESO: El primer dia de curs, les alumnes hauran de lliurar una fotocòpia del DNI a la tutora.

* 2n BATX: El primer dia de curs, les alumnes hauran de lliurar una fotocòpia del DNI i una fotocòpia del carnet de família nombrosa, si és el cas, a la tutora.


INFORMACIÓ COMPRA COL·LECTIVA 1r i 2n EPRI

Amb l'experiència acumulada dels darrers cursos, considerem beneficiós per als pares i les alumnes que s'incorporen a la Primària de La Vall realitzar una compra col·lectiva del material i els llibres que es necessiten durant el curs.

Al Cicle Inicial de Primària les alumnes comencen a fer servir llibres i materials diferents dels d'Educació Infantil. La major part és fungible o elaborat per la pròpia escola, que ho encarrega a una imprempta, i no es pot comprar a les llibreries. Els llibres de text els encarrega l'escola directament a les editorials, la qual cosa permet obtenir descomptes molt interessants.

Quant al material d'estoig es demana el que es considera necessari per a tot un curs tenint en compte que serà la tutora la que en gestionarà la distribució segons les necessitats de cada moment.

Durant el mes de juliol se us girarà un rebut amb el concepte “Compra Col·lectiva” amb l'import del qual podrem començar a gestionar la compra dels llibres i material de la vostra filla.  La quantitat del rebut és de 180 € a Primer i 165 €, a Segon.

El material escolar i de l'àrea de Plàstica s'inclou en el rebut de Serveis Generals.


UNIFORMES: AQUÍ


PUNTS DE VENDA LLIBRES CURS 2018-2019

Podeu adquirir els llibres per el proper curs a:


ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS PER PREPARAR EL NOU CURS ESCOLAR 2018-2019

CAT: AQUÍ 

CAST: AQUÍ


Noticia
Articles relacionats