LLAR. Remodelació del pati

Diversificació d’activitats a l’exterior creant espais multifuncionals i flexibles

Hem iniciat les obres de remodelació del pati de Llar que consistiran en la incorporació d’elements naturals, com la fusta, troncs, escorça, sorra per convertir-lo en un entorn que estimuli l’aprenentatge a través del joc i del desenvolupament de les funcions, motrius, cognitives i socials.

Aquesta transformació inclou elements que permetin la diversificació d’activitats a l’exterior creant espais multifuncionals i flexibles: troncs, calaix de jocs i eines, cabana de fusta, taula d’experimentació (cuineta de jocs)...

Preparats per al canvi
Noticia