Les alumnes de 6è d'EPRI realitzen les proves de les competències bàsiques

És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador

Les alumnes de 6è d'EPRI han realitzat  les proves  les competències bàsiques que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació primària. 

Es tracta d'unes proves d'avaluació externa que duu a terme el Departament d'Educació a l'alumnat de sisè curs d'educació primària de Catalunya en finalitzar el curs 2021-2022.  Aquestes proves es basen en les competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques i de l'àrea de coneixement del medi natural que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. El resultat de la prova no té efecte ni en l'avaluació final de l'alumnat ni en la decisió de passar a l'ESO.


Competència global
Noticia