L'Atelier, el nostre taller de creativitat

A La Vall infantil oferim als nostres alumnes un espai per desenvolupar la seva capacitat creativa i artística: l'Atelier

L’art ens transmet emocions, reflecteix maneres de pensar, de sentir... i és convenient que l’escola no simplifiqui l’art a copiar obres, a fabricar objectes, tot oblidant el seu potencial expressiu i comunicatiu.

Concebim l’Atelier com un espai artístic de coneixement del món, d’autoconeixement, d’expressivitat, de formació de la sensibilitat  estètica, d’apropament al món de l’art i no només com un espai d’aprenentatge d’estratègies creatives en un sentit estricte de la paraula. 

És un espai de creació, que convida l’infant a experimentar i descobrir les seves pròpies capacitats mitjançant elaboracions plàstiques.  La creativitat i l’afectivitat van molt lligades i l’Atelier és l’espai que permet al nen expressar el que sent de manera lliure. 

Està organitzat en un seguit d’espais que donen cobertura als diversos llenguatges artístics i als diferents objectius que busquem:  espai de dibuix, espai de pintura, espai de modelatge amb fang, espai de construccions, espai de collage, espai de llum, espai d’elements naturals i animals, espai Kapla i espai de sorra. 

En cada sessió els infants visiten un espai diferent i així els van coneixent tots. La sessió la dividim en tres parts: la presentació, el desenvolupament i la cloenda. 

A la presentació introduïm el tema sobre el qual treballarem, ajudant-nos d’una imatge o un conte que els ajudi a connectar el treball amb les seves pròpies vivències i emocions. 

A partir d’aquí, cada nen escull l’espai on vol treballar i com a màxim hi pot haver entre 4 o 5 nens en cada espai. Mentre el nen realitza les seves produccions, l’atelierista adopta una actitud d’observador,  manifestant una mirada atenta que permet a l’alumne sentir-se valorat en allò que està produint. 

És molt important la valoració que es fa dels seus treballs en el moment de la cloenda. El fet que la resta de companys escoltin i mostrin interès en el que cada un exposa, els ajuda a ser conscients que hi ha altres possibilitats creatives i expressives. 


Veure àlbum de fotos: AQUÍ


Vídeo fet abans del confinament: 


Competència global
Noticia