La vida és un regal

Persones de conviccions fermes i compromeses amb la fe i la societat

Moltes són les classes de religió i formació cristiana que reben les alumnes durant la seva vida escolar. El currículum ve marcat per la Conferència Episcopal, però a La Vall volem donar una visió més testimonial i pràctica de la fe.

És per això que a les classes de religió s’opta moltes vegades per per buscar referents inspiradors i exemplars que ajudin les alumnes en la seva vida cristiana. En aquesta ocasió han escoltat el testimoni de 4 matrimonis que malgrat les complicacions de l'embaràs han triat a favor de la vida. A partir del documental i posterior taula rodona amb els protagonistes, les alumnes han escoltat com aquestes famílies s'han enfrontat al patiment, quin paper ha tingut Déu en el seu procés, les seves conviccions, els seus sentiments...

Testimonis com ells ajuden a assaborir el fons de la vida i a fer evident que amb Déu res és impossible. La força d’aquests testimonis, acompanyant l’explicació curricular del temari, ajuda que les alumnes puguin créixer i ser persones de conviccions fermes i compromeses amb la fe i la societat. El testimoni i els referents que van tenint al llarg dels anys els facilita i ajuda a veure la fe com a part de la pròpia vida.

Lideratge ètic
Noticia