Jornades Leader Team

" Cada alumne és únic, valuós i té múltiples talents que ha de descobrir i posar al servei de tots"

Què és?

Team Leaders és el nostre programa de lideratge compartit que desenvolupem als cursos de l'ESO. Va néixer a l’inici del col·legi amb el nom de "Consell de curs". Consisteix a constituir un equip de 5 alumnes que es posaran al servei de totes les companyes del grup, de manera que la classe es converteixi en el millor lloc perquè tots aprenguem, creixem com a persones i siguem feliços. Es fonamenta en la idea bàsica que cada alumne és únic, valuós i té múltiples talents que ha de descobrir i posar al servei de tots. 


MISSIÓ declaració de compromisos

  • Proposar millores perquè totes puguem créixer com a estudiants, amigues i persones en les cinc dimensions del creixement personal, fomentant l’AIRISS mood.
  • Preocupar-se per la situació personal de cada alumna de la classe, valorant positivament les diferències i atenent les dificultats que apareguin.
  • Ajudar la tutora en la gestió de la classe i en la resolució de conflictes, buscant sempre que totes les parts guanyin.
  • Treballar amb el professorat que imparteix les diferents matèries per trobar millores.
  • Liderar els projectes i objectius que es marqui la classe com a grup. 
  • Representar  la classe davant la tutora, el professorat i la direcció.  

Lideratge ètic
Noticia