Jornades de reflexió

Unes jornades de creixement humà i espiritual

Les jornades han suposat un viatge profund d'instrospecció. S'han organitzat activitats centrades en la personalitat i l'autoconeixement i les alumnes han tingut l'espai per reflexionar i entendre millor qui són i què desitgen aconseguir en la vida, una introspecció fonamental en l'etapa de Batxillerat, ja que les ajuda a prendre decisions importants sobre el seu futur acadèmic, professional i personal.

També han pogut assistir a diferents meditacions i han trobat els moments de pau i silenci per connectar més profundament amb la seva espiritualitat i conèixer més Jesús. Lideratge ètic
Noticia