Informació "enterovirus"

Atesa l’alarma generada per la informació sobre quadres neurològics per enterovirus que ha estat difosa a nivell poblacional, compartim amb vosaltres el full informatiu sobre enterovirus que també està penjat a la pàgina web de canal salut.

Tot seguit trobareu informació sobre els símptomes, el tractament, les mesures higièniques ...

Descarregar informació: Aquí

Noticia
Articles relacionats