"Identitat cristiana" a càrrec de Mn.Ignasi Font Boix, vicari de l’Opus Dei a Catalunya

La identitat cristiana d'una escola no ve marcada pel nom de l'escola sinó que es defineix per la vida i el testimoni de les persones que hi treballen

Mn. Ignasi Font Boix, vicari de l’Opus Dei a Catalunya, ha parlat d' "Identitat cristiana a l'escola" a les jornades inicials de formació del professorat. 

La identitat cristiana d'una escola no ve marcada pel nom de l'escola sinó que es defineix per la vida i el testimoni de les persones que hi treballen.

Un col·legi d'inspiració cristiana implica que tota la tasca educativa que s'hi  duu a terme està impregnada de vida cristiana, es viu la caritat amb un somriure acollidor i humil, el perdó, es creix en virtuts i valors cristians, es cuiden les famílies, s'acompanyen els alumnes, es dedica temps a la formació que permet discernir allò que està bé del que no i tot sempre amb esperit de llibertat amb l'objectiu de formar persones preparades per a la vida.

A la foto, d'esquerra a dreta, Teresa Martínez, Consellera Delegada d'Institució, Mn. Pablo Giner, Cap de Capellania de La Vall, Mn. Ignasi Font, Vicari de l’Opus Dei a Catalunya, i Judith Monés, Directora de La Vall. 

Lideratge ètic
Noticia