Horaris de Missa- Oratori La Vall

Tot seguit trobareu els diferents horaris en què se celebra Missa a l'oratori de La Vall.

Lloc: Oratori de La Vall

Freqüència: Cada dia

Horari habitual: 8.30 h i 10.50 h

Horari Missa de curs*: 9.10 h  (*Aclariment: Us recordem que les Misses de curs també estan obertes a les persones que ho desitgin. Aquests horaris s'actualitzaran periòdicament)Horari de Missa de curs (DESEMBRE)

Dilluns 3

Dimarts 4

Dimecres 5


Dilluns 17

Dimarts 18

Dimecres 19

Dijous 20 Horari de Missa (segons localitats)

Podeu consultar els horaris de Missa de diferents localitats: AquíNoticia
Articles relacionats