GENERAL. Nota Capellania

La Capellania de l'escola està també a disposició dels pares i les mares per atendre qualsevol necessitat, resar per les seves intencions, resoldre dubtes i facilitar l'administració d'algun sagrament: Bateig, Confirmació....

La Capellania de l'escola està també a disposició dels pares i les mares per atendre qualsevol necessitat, resar per les seves intencions, resoldre dubtes i facilitar l'administració d'algun sagrament: Bateig, Confirmació....

Mossèn Lluís Pons

[email protected]


La capellania del colegio está también a disposición de los padres y las madres para atender cualquier necesidad, rezar por sus intenciones, resolver dudas y facilitar la administración de algún sacramento: Bautismo, Confirmación...

Mn. Lluís Pons

[email protected]

Noticia
Articles relacionats