GENERAL. Ajuts menjador

Ajuntaments de Terrassa i Sant Cugat

L'Ajuntament de Terrassa i Sant Cugat ens ha fet arribar la següent informació referent a ajuts econòmics que bonifiquen part del cost del servei de menjador escolar als alumnes que compleixin els requisits establerts.

Famílies empadronades a Terrassa

Per a les famílies empadronades a Terrassa, adjuntem tota la informació referent al procés de presentació de sol·licituds d'ajuts de menjador per al curs 2019-20

Són tres documents:

PROCEDIMENT: explica de quina manera s’ha de fer la sol·licitud. 

ESBORRANY: model de l’esborrany que rebran les famílies que tenen ajuts concedits pel Consell Comarcal i que són actius ara com ara.

IMPRÈS DE SOL·LICITUD: per qui fa la sol·licitud per primer cop, o bé no hagi rebut l’esborrany o hagi de modificar-lo.

Les famílies que tenen concedit ajuts de menjador i que no l’hagin donat de baixa en aquests últims 15 dies, rebran un esborrany com el que us adjuntem. Si les dades són correctes, només caldrà validar-lo (al document s’explica com fer-ho).

Les famílies que no rebin l’esborrany, i les que el rebin però no sigui correcte, hauran de presentar la sol·licitud del 29 d’abril al 17 de maig, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana DIDÓ, tenint en compte que cal demanar cita prèvia entre el 15 d’abril i el 10 de maig.


Famílies empadronades a Sant Cugat

Termini de sol·licitud: Del 29 d'abril al 24 de maig de 2019

Pot ser beneficiari dels ajuts l'alumnat empadronat a Sant Cugat del Vallès i matriculat en centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil del Vallès Occidental sufragats amb fons públics.

Podran sol·licitar els ajuts els pares, mares o tutors legals de les persones beneficiàries menors d'edat.

Cal aportar tota la documentació que acrediti les circumstàncies que s'al·leguen, per tal de ser valorades.

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i el tràmit Ajuts de menjador.

Més informació


Compromís social
Noticia