Friendly Challenge Day

Les alumnes de 6è de Primària van dedicar una tarda a fer diferents dinàmiques d'equip per tal de conèixer-se millor i consolidar grups.

Tot i els interrogants, pors i un cert desconcert que pot generar una barreja de grups,  cal pensar que sempre es fonamenta en raons pedagògiques, que serà positiva per a totes les alumnes i que es treballa per afavorir la ràpida integració de tot l'alumnat en els nous grups-classe.

Noticia
Articles relacionats