Extraescolars 2016-2017

Tot seguit trobareu la informació amb les diferents activitats que podran realitzar les vostres filles. Caldrà tenir en compte a quins cursos va dirigida l'activitat per tal de fer la inscripció.


Les activitats començaran la primera setmana d’octubre i acabaran la darrera setmana de maig. Per tal de fomentar la responsabilitat només es podran donar de baixa a finals de cada trimestre.


DANSA CLÀSSICA

Aprenentatge de posicions i moviments de la dansa clàssica, que ajuden a aconseguir disciplina corporal i física. Han de portar l'equip de dansa. 

Cursos: 1r d’EPRI, 2n d’EPRI i 3r d'EPRI 

Dies: dimarts i dijous

Preu: 33 euros/mes (2 mòduls a la setmana)


L'equipament l'haureu de comprar els pares a la botiga Decathlon:

· Mallot de ballet rosa clar de tirants prims sylvia o mallot de dansa clàssica amb faldilla integrada delia

· Faldilla de gasa  rosa “jr” clar o mallot de dansa clàssica amb faldilla integrada delia

· Mitges roses clares

· Sabatilles de ballet rosa clar

· Opcional: jaqueta creuada dansa clàssica rosa clar


INTRODUCCIÓ A LA GIMNÀSTICA  

Introducció a la tècnica de la gimnàstica artística i rítmica mitjançant la música i els aparells propis de l'esport. La compra de l'equipament es farà des del col·legi i es cobrarà a través del rebut.

Cursos: 1r d'EPRI, 2n d’EPRI , 3r d’EPRI I 4t d’EPRI

1r d’EPRI: dijous (Inscripció tancada. Places exhaurides a les 23.08 h del dia 21/09/2016)

2n d’EPRI: dilluns (Inscripció tancada. Places exhaurides a les 22.43 h del día 21/09/2016)

3r d’EPRI: dimarts (Inscripció tancada. Places exhaurides a les 7.56 h del dia 23/9/2016)

4rt d’EPRI: dimecres  (Inscripció tancada. Places exhaurides a les 19.29 h del día 22/09/2016)


Preu: 22 euros/mes (1 mòdul setmanal)


GIMNÀSTICA (5è i 6è d’EPRI).

Adquisició d’habilitats gimnàstiques i expressives. Treball corporal i dels diferents aparells de la gimnàstica artística i rítmica. La compra de l'equipament es farà des del col·legi i es cobrarà a través d’un rebut.

Cursos: 5è d’EPRI i 6è d'EPRI

5è d’EPRI: dimarts i dijous

6è d’EPRI: dilluns i dimecres (Inscripció tancada. Places exhaurides a les 12.58 h del día 23/09/2016)

Preu: 33 euros/mes (2 mòduls  a la setmana)


Inscripcions: AQUÍ

HORARIS

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

13.15 a 14 h

 

DANSA

 

DANSA

 

13.15 a 14 h

GIMNÀSTICA

2n A i D

GIMNÀSTICA 3r

GIMNÀSTICA 4t

GIMNÀSTICA 1r

GIMNÀSTICA

2n B i C

14 a 14.45 h

GIMNÀSTICA 6è

GIMNÀSTICA 5è

GIMNÀSTICA 6è

GIMNÀSTICA COMPETICIÓ

GIMNÀSTICA 5è


EXTRAESCOLARES 2016-2017

A continuación encontraréis la información con las diferentes actividades que podrán realizar vuestras hijas. Hay que tener en cuenta a qué cursos va dirigida la actividad para hacer la inscripción.

Las actividades comenzarán la primera semana de octubre y terminarán la última semana de mayo. Para fomentar la responsabilidad solo se podrán dar de baja a finales de cada trimestre.


DANZA CLÁSICA

Aprendizaje de posiciones y movimientos de la danza clásica que ayudan a conseguir disciplina corporal y física. Deben llevar el equipo de danza.

Cursos: 1º de EPRI, 2º de EPRI y 3º de EPRI

Días: martes y jueves

Precio: 33 euros / mes (2 módulos a la semana)

El equipamiento hay que comprarlo en la tienda Decathlon:

. Maillot de ballet rosa claro de tirantes estrechos sylvia o maillot de danza clásica con falda integrada delia

.  Falda de gasa “jr” rosa claro o maillot de danza clásica con falda integrada delia

.  Medias de color rosa claro

.  Zapatillas de ballet rosa claro

.  Opcional: chaqueta cruzada de danza clásica de color  rosa claro

 

INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA

Introducción a la técnica de la gimnasia artística y rítmica mediante la música y los aparatos propios del deporte. La compra del equipamiento se hará desde el colegio y se cobrará a través del recibo.

Cursos: 1º de EPRI, 2º de EPRI, 3º de EPRI Y 4º de EPRI 

1º de EPRI:  jueves (Inscripción cerrada. Plazas agotadas a las 23.08 h del día 21/09/2016)

2º de EPRI:  lunes (Inscripción cerrada. Plazas agotadas a las 22.43 h del dia 21/09/2016)

3º de EPRI:  martes (Inscripción cerrada. Plazas agotadas a las 7.56 del dia 23/09/2016)

4º de EPRI:  miércoles (Inscripción cerrada. Plazas agotadas a les 19.29 h del día 22/09/2016)


Precio: 22 euros / mes (1 módulo semanal)


GIMNASIA (5º y 6º de EPRI).

Adquisición de habilidades gimnásticas y expresivas. Trabajo corporal y de los diferentes aparatos de la gimnasia artística y rítmica. La compra del equipamiento se hará desde el colegio y se cobrará a través de un recibo.

Cursos: 5º de EPRI y 6º de EPRI 

5º de EPRI:  martes y jueves

6º de EPRI:  lunes y miércoles (Inscripción cerrada. Plazas agotadas a les 12.58 h del día 23/09/2016)

Precio: 33 euros / mes (2 módulos a la semana)


Inscripciones: AQUÍ

 

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

13.15 a 14 h

 

DANZA

 

DANZA

 

13.15 a 14 h

GIMNASIA

2n A i D

GIMNASIA

  3r

GIMNASIA

  4t

GIMNASIA

1r

GIMNASIA

2n B i C

14 a 14.45 h

GIMNASIA

  6è

GIMNASIA

  5è

GIMNASIA

  6è

GIMNASIA  

COMPETICIÓ

GIMNASIA

  5è






Noticia
Articles relacionats