Experimentació científica

Pràctiques al laboratori: una aventura científica

La introducció de les competències bàsiques en el currículum escolar ha motivat la necessitat d'adaptar les diverses metodologies didàctiques d'acord a la nova legislació. En algunes assignatures, com socials o ciències de la naturalesa, s'ha introduït l'experimentació científica, més enllà de la memorització i l’explicació dels fenòmens, per aconseguir que les alumnes descobreixin la veritable connexió entre el que treballen a l'escola i el que trobaran després en el món real.

D'aquesta manera s'estimula l'interès científic d'una forma amena i millora la comprensió dels continguts.