Entrepreneurship

Innovació i lideratge: una aproximació al futur laboral

L'assignatura d'emprenedoria que s'ofereix íntegrament en anglès i com a optativa, pretén acostar el món de l'empresa a les alumnes de 3r d'ESO amb l'objectiu de fomentar l'esperit emprenedor i la cultura de la innovació.

L'emprenedoria permet desenvolupar l'autonomia i la capacitat de lideratge i innovació; aprendre a acceptar el fracàs com a font d'experiència; desenvolupar les actituds per al treball cooperatiu i les habilitats necessàries per a emprendre projectes de millora real de la seva pròpia vida i del món que les envolta.