Eleccions Consell Escolar

D’acord amb la normativa educativa, a partir del 7 de novembre, procedirem a renovar el Consell Escolar de l’escola. Enguany, s’han d’escollir 2 representants del sector professorat, 2 representants del sector pares i mares i 1 representant d'alumes.

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat d’administració i control en el qual estan representants els diferents estaments de la comunitat educativa:  titular, professores, pares i mares i el personal d’administració i serveis.

Tots els pares i mares que vulgueu, podeu participar d’aquest procés de renovació del Consell Escolar, presentant-vos com a candidats,-tes.

A partir d'avui, 7 de novembre, trobareu a secretaria el cens electoral de pares i mares.

El calendari que seguirem és el següent :

7 novembre

Exposició cens electoral a secretaria

7 al 14

novembre

Presentació de candidatures

14 novembre

Publicació de candidatures (AQUÍ)

27 novembre

Celebració de l’acte electoral  (9.00 h a 16.00 h.)

SECTOR ALUMNES

Lloc: Hall Auditori


28 novembre

Celebració de l’acte electoral  (10.00 h a 12.00 h) :

SECTOR  PROFESSORES i  ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Lloc: Sala 10

28  novembre

Celebració de l’acte electoral  (9.00 h a 18.00 h) :

SECTOR PARES I MARES

Lloc: Secretaria

Esperem la vostra participació en la renovació parcial del Consell Escolar, tant en la presentació de candidatures com en la votació. 

Noticia
Articles relacionats