"Education Innovation: Building Cultures of Creativity"

Teresa Martínez, consellera d'Institució Familiar d'Educació, i Roser Farrús, sotsdirectora de Batxillerat de La Vall, han assistit a la 2017 NCGS Conference celebrada a Washington del 25 al 27 de juny de 2017.

Assistir a aquestes conferències dóna l'oportunitat de compartir idees, establir connexions, plantejar maneres alternatives perquè els estudiants dominin les habilitats del segle XXI i com avaluar aquestes habilitats. 

Noticia
Articles relacionats