Gaudim amb les matemàtiques!

El projecte Onmat es treballa de 1r a 3r d'ESO

És el tercer any consecutiu que a Secundària s'aplica en projecte ONMAT a la classe de matemàtiques.

Es tracta d'un projecte educatiu ple de propostes lúdiques que aposta per unes matemàtiques contextualitzades perquè l'alumna sigui capaç d'utilitzar el concepte matemàtic après en d'altres contextos i moments de la seva vida.

Onmat ofereix una gran quantitat de recursos, estratègies de pensament, exercicis, activitats manipulatives, jocs, activitats de recerca, recursos teòrics, càlcul mental ... pel que el converteix en un projecte inspirador, motivador i útil ja que s'aplica en contextos reals perquè les alumnes sàpiguen per què fan el que fan i amb quina finalitat, en definitiva, perquè entenguin la utilitat de les matemàtiques.

Competència global
Noticia