Dia internacional de la dona i la nena en la ciència

Amb voluntat de continuar fent créixer aquesta xifra, treballem per impulsar científiques preparades per a un futur millor.

Avui és un bon dia per fer recompte d'alumnes de La Vall que opten a carreres científico-tècniques, noies amb vocació per obrir-se camí en el món de la ciència, la tecnologia i la recerca!

Podem dir amb orgull que des de La Vall hem impulsat la igualtat d’oportunitats i el percentatge de noies que es decanten cap a professions tècniques és força elevat si el comparem amb dades de la UNESCO. Així, el 2017, un 17% de les nostres alumnes de 2n de batxillerat van optar per carreres cientificotècniques; el 2018, un 22%; el 2019, un 27%, el 2020, un 24% i el 2021, un 23 %.

Amb voluntat de continuar fent créixer aquesta xifra, treballem per impulsar científiques preparades per a un futur millor.

Segons dades de la UNESCO, la matrícula d'estudiants femenines és baixa al camp de la tecnologia de la informació i la comunicació, amb un 3%, ciències naturals, matemàtiques i estadístiques, amb un 5% i enginyeria, amb un 8%. Només un 7% de les joves de 15 anys manifesta que vol dedicar-se a professions tècniques en el futur, cosa que es triplica en el cas dels nois. Un dels motius d'aquesta bretxa de gènere apunta a la manca de referents femenins en aquest camp


Vídeo realitzat per Marta Ojea, alumna de 2n de batxillerat que cursa l'optativa de Cultura Audiovisual.

Competència global
Galeria