Cursos d'Orientació Familiar (COF)

Si encara no heu provat l'experiència de fer un COF, us animem a llançar-vos-hi de ple al llarg d'aquest curs. Dimecres 22 de gener comença una nova tanda de Cursos d'Orientació Familiar.

Atenent la necessitat de formació permanent per a l'educació dels nostres fills, us proposem una selecció de COF's (Cursos d'Orientació Familiar) dirigits pel FERT que es faran a La Vall aquest curs.

Posem a la vostra disposició la persona de contacte de La Vall que us ajudarà a resoldre els vostres dubtes i que estarà a la vostra disposició al llarg del curs.

Gema López: [email protected] 935803737


Dia: Dimecres o diumenges

Horari: 21:30 a 23 h (Aules de Batxillerat, edifici de secretaria)  o bé de 10.30 h a 12.00 h

Preu:  90 € per als COF de 6 sessions i 80 € per als COF de 5 sessions

CURS

NUM. SESSIONS

DATES

HORARI

CAMÍ FAMILIAR

5

Gener: dia 22.
Febrer: dies 5 i 19
Març: dies 5 i 19

Diumenges de 10,30h a 12,00h

PRIMERES PASSES

6

Gener: dia 22.
Febrer: dies 5 i 19
Març: dies 5 i 19 Abril: dia 2

Diumenges de 10,30h a 12,00h

PRIMERES LLETRES

6

Gener: dia 22.
Febrer: dies 5 i 19
Març: dies 5 i 19 Abril: dia 2

Diumenges de 10,30h a 12,00h

PRIMERES DECISIONS

6

Gener: dia 22.
Febrer: dies 5 i 19
Març: dies 5 i 19 Abril: dia 2

Diumenges de 10,30h a 12,00h

PREADOLESCÈNCIA

6

Gener: dia 25.
Febrer: dies 8 i 22
Març: dies 8 i 22 Abril: dia 5

Dimecres de 21,30h a 23,00h

ADOLESCÈNCIA

6

Gener: dia 25.
Febrer: dies 8 i 22
Març: dies 8 i 22 Abril: dia 5

Dimecres de 21,30h a 23,00h

Entreu i consulteu en l'enllaç adjunt el contingut del programa: Aquí

La metodologia dels cursos és fonamentalment participativa. Es basa en la discussió dels casos en equips de treball formats per diversos matrimonis. Aquests equips es reuneixen sota els principis de la llibertat, el respecte a les opinions alienes i l’amistat com a eix que fomenta la participació. L’exposició dels casos es debat en sessions generals moderades per experts en Orientació Familiar amb la col·laboració d’un equip tècnic d’investigació.

Volem encoratjar-vos a participar-hi. Som conscients de les dificultats i l’esforç que us suposa; però també del bé que reporten a tota la família. Des de l'escola tenim l'experiència dels bons resultats i l'amistat que es forja entre els pares que hi participen.

Posem a la vostra disposició la persona de contacte de La Vall que us ajudarà a resoldre els vostres dubtes i que estarà a la vostra disposició al llarg del curs.

Gema López:  [email protected] 935803737Estimados padres,

Atendiendo a la necesidad de formación permanente para la educación de nuestros hijos, os proponemos una selección de COF’s  (Cursos de Orientación Familiar) dirigidos por el FERT que se realizarán en La Vall este curso.


Ponemos a vuestra disposición la persona de contacto de la Vall que os ayudará a resolver las dudas y que permanecerá a vuestra disposición a lo largo del curso.

Gema López:  [email protected]  935803737


Día: Miércoles o domingos

Hora: 21.30 h a 23.00 h (Aulas de Bachillerato, edificio secretaría) o de 10.30 h a 12.00 h

Precio:  90 € (COF de 6 sesiones)-  80 € (COF de 5 sesiones)

 

CURSO

NUM. SESIONES

FECHAS

HORARIO

CAMINO FAMILIAR

5

Enero: día 22.
Febrero: días 5 y 19
Marzo: días 5 i 19

Domingos de 10,30h a 12,00h

PRIMEROS PASOS

6

Enero: dia 22.
Febrero: días 5 y 19
Marzo: días 5 y 19 Abril: día 2

Domingos de 10,30h a 12,00h

PRIMERAS CONVERSACIONES

6

Enero: dia 22.
Febrero: días 5 y 19
Marzo: días 5 y 19 Abril: día 2

Domingosde 10,30h a 12,00h

PRIMERAS LETRAS

6

Enero: día 22.
Febrero: días 5 y 19
Marzo: días 5 y 19 Abril: día 2

Domingos de 10,30h a 12,00h

PRIMERAS DECISIONES

6

Enero: día 22.
Febrero: días 5 y 19
Marzo: días 5 y 19 Abril: día 2

Domingos de 10,30h a 12,00h

AMOR MATRIMONIAL II

5

Enero: día 22.
Febrero: días 5 y 19
Marzo: días 5 y 19

Domingos de 10,30h a 12,00h

PRE-ADOLESCENCIA

6

Enero: día 25.
Febrero: días 8 i 22
Marzo: días 8 i 22 Abril: día 5

Miércoles de 21,30h a 23,00h

ADOLESCENCIA

6

Enero: día 25.
Febrero: días 8 y 22
Marzo: días 8 y 22 Abril: día 5

Miércoles de 21,30h a 23,00h

Podéis entrar  y consultar en el link adjunto el contenido del programa: Aquí

La metodología de los cursos es fundamentalmente participativa. Se basa en la discusión de los casos en equipos de trabajo formados por varios matrimonios. Estos equipos se reúnen bajo los principios de la libertad, el respeto a las opiniones ajenas y la amistad como eje que fomenta la participación. La exposición de los casos se debate en sesiones generales moderadas por expertos en Orientación Familiar con la colaboración de un equipo técnico de investigación.

Queremos animaros a participar. Somos conscientes de las dificultades y el esfuerzo que os supone pero también del bien que reporta a toda la familia. Desde la escuela tenemos la experiencia de los buenos resultados y la amistad que se forja entre los padres que han participado.

Ponemos a vuestra disposición la persona de contacto de la Vall que os ayudará a resolver las dudas y que permanecerá a vuestra disposición a lo largo del curso.

Gema López: [email protected]  935803737


<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed3bbE_UL91g6ukFEtqtjSv8JnKrRA-EfxKLywFpkLad08sQ/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>
Noticia
Articles relacionats