Curs 2018-2019. Informacions d'interès

Us presentem un conjunt d'informacions que us poden ser d'utilitat per tal de preparar el nou curs escolar.

Tot seguit trobareu informació del vostre interès.

A continuación encontraréis información de vuestro interés.INICI CURS ESCOLAR/ INICIO CURSO ESCOLAR

El curs escolar 2018-2019 començarà el dia 12 de setembre de 2018.

(El primer dia de curs, Batxillerat no farà classe a les 8.00 h del matí. Tothom començarà a les 9.00 h)


Per tal de facilitar-vos la vostra organització familiar, us anotem les festes de lliure disposició per al proper curs escolar 2018-2019.

Divendres 2 de novembre de 2018

Divendres 7 de desembre de 2018

Dilluns  11 de febrer de 2019

Dilluns 4 de març de 2019 

Festa local: 13 de maig de 2019 (Mare de Déu de la Salut)


Para facilitaros vuestra organización familiar, os anotamos las fiestas de libre disposición para el próximo curso escolar 2018-2019.

Viernes 2 de noviembre de 2018

Viernes 7 de diciembre de 2018

Lunes  11 de febrero de 2019

Lunes 4 de marzo de 2019 

Fiesta local: 13 de mayo de 2019 (Mare de Déu de la Salut)


INFORMACIÓ GENERAL 2018-2019

CAT: AQUÍ 

CAST: AQUÍ
ORGANIGRAMA 2018-2019

AQUÍ


UNIFORME

AQUÍ

SERVEI DE TRANSPORT 2018-2019

AQUÍ
SERVEI D’ACOLLIDA I PERMANÈNCIA / SERVICIO DE ACOGIDA Y PERMANENCIA

Per a alumnes d’Educació Infantil els serveis d’acollida i de permanència per al proper curs 2018-2019 seran els següents:

Para alumnos/as de Educación Infantil los servicios de acogida y de permanencia para el próximo curso 2018-2019 serán los siguientes:

Horari d'acollida/Horario de acogida

8:30 - 9:00 h

16:30 - 17:00h

Gratuït/ Gratuito

Horari de permanència i preus

Horario de permanencia y precios


8:00-8:30 h          

15 euros/mes17:00-17:45 h          

22 euros/mes17:00-18:15            

30 euros/mes


Servei d'acollida i permanències. Inscripcions: AQUÍ 

Servicio de acogida y permanencia. Inscripciones: AQUÍ 


Us recordem que el correu electrònic d'Educació Infantil és [email protected]. És el correu que gestiona tot l'equip de secretaria i que pot garantir una ràpida resposta.

Os recordamos que el correo electrónico de Educación Infantil es [email protected]. Es el correo que gestiona todo el equipo de secretaria y que puede garantizar una rápida respuesta.
AUTORITZACIONS /AUTORIZACIONES


Descàrrega document d' autorització recollida d'alumnes. Descarga documento de autorización recogida de alumnos.

Descàrrega document d'autorització administració medicació. Descarga documento autorización administración medicación. 

Descàrrega document d'autorització de sortides culturals. Descarga documento de autorización de salidas culturales.

Descàrrega document d'autorització ús d'imatge. Descarga documento de autorización de uso de imagen

Descàrrega document d'autorització xarxes socials. Descarga documento de autorización redes sociales.


DEPARTAMENT DE SALUT ESCOLAR 

Normativa Departament de Salut Escolar 2018-19: Aquí (Cal retornar a la tutora el document signat)

Normativa Departamento de Salut Escolar 2018-19: Aquí (Es necesario devolver a la tutora el documento firmado)BEQUES 2018-2019 

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.Termini per presentar la sol·licitud fins al 27 de setembre.

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris (*NOMÉS BATXILLERAT) Termini per presentar la sol·licitud fins al 1 d’octubre.

DEMANAR PRECEPTUACIÓ A TRAVÉS "ALEXIA"

Comença un nou curs i com ja sabeu teniu a la vostre disposició el portal de pares "Alèxia", una plataforma de gestió acadèmico-administrativa, amb una doble finalitat:

- Consulta on line del butlletins de qualificacions dels vostres fills .

- Sol·licitud on-line d'entrevista amb el preceptor.


ACCÉS AL PORTAL ALEXIA

Per a més informació sobre el funcionament del portal pot consultar el document:

http://www.cospa-agilmic.com/newsletter/Manuales/alexia_web/catala/Alexia_web_familia.html

Per a problemes tècnic d'accés es pot adreçar per correu electrònic a l'adreça: [email protected]


Empieza un nuevo curso, y como ya sabéis tenéis a vuestra disposición el portal de padres "Alèxia", una plataforma de gestión académico-administrativa, con una doble finalidad:

  - Consulta on-line de los boletines de calificaciones de vuestros hijos.

  - Solicitud on-line de entrevista con el preceptor


ACCESO AL PORTAL ALEXIA

Para más información sobre el funcionamento del portal podéis consultar el documento:

http://www.cospa-agilmic.com/newsletter/Manuales/alexia_web/catala/Alexia_web_familia.html

Para problemas técnicos de acceso se puede dirigir por correo electrónico a la dirección: [email protected]


Trobareu més informació del vostre interès a l'apartat INFORMACIÓ > CURS ACTUAL

Encontraréis más información de vuestro interés en el apartado INFORMACIÓN > CURSO ACTUAL


Noticia
Articles relacionats