COVID 19- Com actuem davant d'un cas sospitós?

Procediment que segueix les instruccions del Departament d’Educació i Salut

Benvolgudes famílies,

Us informem del procediment que apliquem a l’escola quan es detecta un cas sospitós de COVID-19 seguint les instruccions del Departament d’Educació i Salut:

1. Quan un alumne/a mostri símptomes compatibles amb la COVID-19 es trucarà als pares per tal que el/la recullin i es posin en contacte, el més aviat possible, amb el SEU CAP de referència. Tot seguit, l’escola informarà el Gestor COVID del CAP. Si els símptomes són greus, des del centre es telefonarà al 061 i s’avisarà els pares.

2. Des del moment de la detecció, l’alumne/a romandrà a l’espera a la zona d’aïllament de l’escola.

3. Fins que s’obtinguin els resultats de la PCR, l’alumne/a ha de fer aïllament domiciliari.

4.  El grup de convivència estable (classe) NO ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. Però els familiars directes (germans en entorn escolar i pares que treballin en entorn escolar) SÍ que han de fer l’aïllament preventiu.

5. Serà el Gestor COVID del CAP de l’escola qui comunicarà els resultats de la PCR i autoritzarà, quan calgui, aquelles persones que hauran de fer l’aïllament domiciliari.

6.  Serà la direcció del centre, per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial, qui indicarà, exclusivament a les famílies implicades, quan han de deixar d’anar a classe els alumnes i fins a quina data.


Us demanem el vostre suport i ajuda per evitar que es generin rumors i alarmisme.


Podeu consultar tota la informació al PLA D'OBERTURA DE LA INSTITUCIÓ: AQUÍ

 

MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE SUPORT

Preparats per al canvi
Noticia