Concurs de fotografia

L'AMPA de la Vall organitza un concurs de fotografia sobre l'estiu dels alumnes titulat: "A on va La Vall a l'estiu".

 

CONCURS DE FOTOGRAFIA: A ON VA LA VALL A L’ESTIU 


L'AMPA de la Vall organitza un concurs de fotografia sobre l'estiu dels alumnes titulat: "A on va La Vall a l'estiu".

Tots els alumnes rebran una gorra de la Vall; us convidem a utilitzar-la en fer-vos les fotografies per mostrar com és present el col·legi en les nostres vacances. Les imatges han de reflectir el dia a dia de les famílies de La Vall estant de vacances.

Cada participant (mare, pare o alumne) pot presentar un màxim de 5 fotografies.

Els participants prenen la responsabilitat de l'autoria i originalitat de les imatges que presenten i autoritzen a utilitzar-les en els mitjans de comunicació del col·legi (web, revistes, fullets, etc.). Es garanteix el correcte tractament de les dades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

L'AMPA de La Vall es reserva el dret d'acceptar les imatges en funció de si són apropiades o no. Es descartarà qualsevol fotografia que al seu entendre hagi estat sotmesa a manipulacions.

Les fotografies s'han d'enviar per correu electrònic a [email protected] i s'han de presentar amb les següents dades:

- Cognoms de la família

- Nom i curs/os del/s alumne/s matriculat/s

- Correu electrònic

- Títol de la foto

- La data en què es va fer la foto

Calendari

Les fotos poden ser enviades des del 23 de juny fins a l’11 de setembre ambdós inclosos.

Els guanyadors seran anunciats en la pàgina web del col·legi la setmana del 3 al 7 d'octubre.

 

Característiques de la fotografia

Les fotografies poden ser en color o en blanc i negre. Les fotos han d'estar en format JPG, amb una resolució mínima de 300 ppp. Les signatures, marcs o textos no han d'aparèixer en les imatges. És imprescindible que la gorra aparegui a la foto.

Jurat

El jurat estarà compost pels membres de l'AMPA de la Vall i del consell de direcció del col·legi. La decisió del jurat és definitiva i la deliberació, confidencial.

Al final del concurs, el jurat informarà els guanyadors a través de l'adreça de correu electrònic proporcionada amb la foto presentada.

Guanyadors

Les fotos guanyadores (1r premi, 2n premi i 3r premi) i les 20 seleccionades es publicaran al web de l'escola i s'exhibiran durant el primer trimestre del curs.

 Premis

     1r val Fotoprix de 120 €

     2n val Fotoprix de 75 €

     3r val Fotoprix de 50 €

 

Molt bon estiu,

Oriol Peguera

President AMPA de la Vall

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: ADÓNDE VA LA VALL EN VERANO


El AMPA de La Vall organiza un concurso de fotografía sobre el verano de los alumnos titulado: “Adónde va La Vall en verano”.

 Todos los alumnos recibirán una gorra de La Vall; os invitamos a utilizarla en las fotografías para mostrar cómo está presente el colegio en nuestras vacaciones y a enviarlas. Las imágenes deben reflejar el día a día de las familias de La Vall en vacaciones.

 Cada participante (madre, padre o alumno) puede presentar un máximo de 5 fotografías.

Los participantes toman la responsabilidad de la autoría y originalidad de las imágenes que presentan y autorizan a utilizarlas en los medios de comunicación del colegio (web, revistas, folletos, etc.). Se garantiza el correcto tratamiento de los datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

 EL AMPA de la Vall se reserva el derecho de aceptar las imágenes en función de si son apropiadas o no. Se descartará cualquier fotografía que a su entender haya sido sometida a manipulaciones.

 Las fotografías deben enviarse por correo electrónico a  [email protected] y deben presentarse con los siguientes datos:


- Apellidos de la familia

- Nombre y curso/s de los alumno/s matriculado/s

- Email

- Título de la foto

- Fecha en que se tomó la foto

Calendario

Las fotos pueden ser enviadas desde el 23 de junio hasta el 11 de septiembre, ambos incluidos.

Los ganadores serán anunciados en la página web del colegio la semana del 3 al 7 de octubre.

Características de la fotografía

Las fotografías pueden ser en color o blanco y negro y deben estar en formato JPG, con una resolución mínima de 300 ppp. Las firmas, marcos o textos no deben aparecer en las imágenes. Es imprescindible que la gorra aparezca en la foto.

 

 Jurado

El jurado estará compuesto por los miembros del AMPA de La Vall y del consejo de dirección del colegio. La decisión del jurado es definitiva y la deliberación, confidencial.

Al final del concurso, el jurado informará a los ganadores a través de la dirección de correo electrónico proporcionada con la foto presentada.

Ganadores

Las fotos ganadoras (1er premio, 2º premio y 3er premio) y las 20 seleccionadas se publicarán en la web del colegio y se exhibirán durante el primer trimestre del curso.

  Premios

     1º vale Fotoprix de 120 €

     2º vale Fotoprix de 75 €

     3º vale Fotoprix de 50 €

 

Muy feliz verano,

Oriol Peguera

Presidente AMPA de la Vall

 


Noticia
Articles relacionats