Comprendre i manejar les emocions

A les aules d'infantil els petits treballen el projecte Troia, un projecte que té com a objectiu el desenvolupament emocional i social del nen

No n'hi ha prou amb ensenyar-los llengua, matemàtiques o robòtica. Hi ha una altra habilitat tan fonamental per a la vida que també s'ha d'aprendre a l'escola: comprendre i manejar les emocions. I aquesta habilitat, la treballen els petits a les aules d'infantil de La Vall des del projecte Troia, un projecte que té com a objectiu el desenvolupament emocional i social del nen.

Per als treballs del futur es requereixen habilitats de presa de decisions, de negociació, de superar obstacles, de manejar crisis i de reinvertir-se un mateix... per això la intel·ligència emocional és una capacitat clau en el context escolar que afavoreix els aprenentatges, promou el benestar personal, la capacitat de relacionar-se i resoldre positivament els conflictes.

Competència global
Noticia