Competències bàsiques

Prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Les alumnes de 4t d'ESO realitzen avui i demà les proves que avaluen les competències i coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en competència lingüística (catalana, castellana i anglesa), en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica.

Aquesta prova és externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Competència global
Noticia