Classifiquen sons

I4 Cangurs

Els nens i nenes d'I4 Cangurs classifiquen sons de diferents objectes, instruments i animals segons la seva altura (greu i agut) i escenifiquen petites danses amb elements de l’aula.

Competència global
Noticia