Beca Erasmus+

Ens complau fer-vos saber que ens han atorgat una beca Erasmus+ de la Comissió Europea com a partners del MädchengymnasiumJülich.

Erasmus+ és un projecte promogut per la Unió Europeu que busca fomentar els valors europeus com la cooperació, la inclusió i la tolerància. Hi participen centres que formen part de la Unió Europea i  que presenten projectes amb l’objectiu de promoure un impacte al centre escolar, per generar bones pràctiques que es puguin compartir amb tota la comunitat educativa.

La Vall participa conjuntament amb el Mädchengymnasiumjülich,   una escola a Jülich (Alemanya) amb un projecte de caire humanístic i artístic, el qual pretén analitzar -a través de les arts i de les llengües-  l’herència cultural i artística que tenen en comú ambdós països.

Com a objectius específics del projecte destaquen de forma notòria el foment de la identitat europea; l’ús de les noves tecnologies;  el coneixement dels fets socials i culturals de la nostra herència; el desenvolupament de la creativitat i la sensibilitat estètica i artística de les nostres alumnes.

El projecte s’adreça a les alumnes que actualment cursen les optatives d’art, alemany i filosofia de 4t d’ESO. El desenvolupament del programa serà a través de l’ús de metodologies actives que facin que l’alumna sigui part implicada en el procés d’aprenentatge. 


Noticia
Articles relacionats