"Aprendre a estimar"

Un programa basat en ciències i en la formació dels hàbits del caràcter

Iniciem un nou projecte de formació sexual i afectiva dirigit a les alumnes de 1r i 3r d'ESO i 1r de Batxillerat: "Aprendre a estimar"

Res ni ningú no pot substituir els pares en la seva tasca educativa. L'objectiu del projecte és ajudar en aquesta tasca, mitjançant una persona adequadament formada i preparada per a l'educació afectiva-sexual, que col·labora amb les famílies i a la qual els adolescents es poden obrir en un diàleg amb confiança sobre aquest tema que els preocupa, i així poden resoldre dubtes i donar orientacions des d'una perspectiva adulta i responsable.

Una experta estableix diàleg amb les alumnes, sempre adequant-se a les edats, sobre antropologia, fisiologia, psicologia, ús de les tecnologies i les pantalles... L'objectiu és aconseguir que les alumnes comprenguin millor la persona humana i l'amor. Que es coneguin més a si mateixes i la seva integralitat i que convisquin i millorin la seva relació amb els altres.

També els pares reben el material que s'explica a les filles i, posteriorment, poden assistir a una reunió amb els responsables del projecte.