ALUMNI. Around the world

Les nostres Alumni, un exemple de compromís social i lideratge ètic

Durant aquests mesos he viscut aquesta pandèmia en primera línia com a infermera al servei d'urgències de La Vall d'Hebron. En aquesta experiència tan dura i intensa a nivell físic i psicològic, el més difícil ha estat no poder dedicar als malalts tota l'atenció i el temps que m'hagués agradat, a causa de l'alt risc de contagi i a el col·lapse davant el qual ens trobàvem. De vegades, l'únic consol era resar per ells.

Blanca Farré Montesó

Vall de Junyell II

Lideratge ètic
Noticia