Activitat esportiva

Han descobert el funcionament del golf

Les alumnes de 4t d'ESO han traslladat la classe d'educació física al Club de Golf de Sant Cugat per conèixer el funcionament d'aquest esport.

Han fet un recorregut per 4 àrees de joc diferents:

  • Zona de pràctiques, on se'ls ha explicat el swing (moviment del pal per colpejar la bola) i han pogut practicar el joc llarg.
  • Zona de joc curt. On se'ls ha ensenyat el moviment d’approach o d’aproximació a la bandera.
  • Zona de putt. Se'ls ha ensenyat el moviment de que serveix per finalitzar embocant la bola al forat.
  • Camp. Se’ls ha fet un “tour” per un parell de forats del camp per tal que puguin conèixer les diferents parts d’un recorregut de golf.


Competència global
Noticia