6è EPRI. Vacuna

És imprescindible que el dia de la vacunació la vostra filla porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions i també la vostra autorització signada

Quan
14 de Des 2020 de 09:00 h a 11:00 h
On
La Vall
Com arribar-hi

Benvolguts pares, mares i tutors,

Com cada any i coincidint amb el curs escolar, el Departament de Salut administrarà, a través dels equips d’atenció primària, les vacunes als alumnes  als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (Ordre SLT/236/2019, de 19 de desembre, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques). 

La vacuna que s'administrarà és la següent:

  • - Vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (vacuna MACWY), en  una única dosi als nois i noies, independentment de les dosis administrades  de la vacuna contra el meningococ C conjugada (vacuna MC). 

La vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions, i la millor alternativa tant per a la salut  individual com per a la salut de la comunitat, a més de ser un dret de la ciutadania. 

L’objectiu de la vacunació al centre escolar és facilitar-ne l’accés i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància. Aconseguir que el màxim nombre de persones es vacunin ajuda a controlar la transmissió de les malalties i a protegir les persones més vulnerables. Per aquest motiu, és molt important la vostra col·laboració. 

La situació esdevinguda amb la pandèmia de la COVID-19 ha fet prendre mesures excepcionals per al seu control. Per aquest motiu, addicionalment s’establiran les mesures d’higiene i seguretat que permetin desenvolupar la vacunació de la millor manera possible. En aquest sentit, és important recordar les mesures de prevenció de la malaltia i seguir les instruccions de l’equip de professionals sanitaris que es desplaçarà al centre. 

Amb relació a la vacunació dels alumnes que han tingut la infecció per COVID19 i contactes estrets, cal tenir en compte que:

  • - No es coneixen contraindicacions mèdiques per a vacunar a persones que han superat la infecció per COVID-19. No és necessari esperar cap temps determinat; no obstant això i per a minimitzar el temps d’infecció, es recomana posposar la vacunació durant 14 dies després de la desaparició dels símptomes. 
  • - Els contactes estrets d’un cas confirmat es podran vacunar una vegada superat el període de quarantena sense desenvolupar simptomatologia. 

Per tal de millorar l’estratègia de prevenció de la malaltia meningocòccia, per a aquest curs escolar es recomana l’administració d’una dosi de la vacuna MACWY als 11-12 anys. És convenient aplicar aquesta dosi encara que els alumnes ja hagin rebut altres dosis de la vacuna MC. Es tracta d’un reforç per evitar la malaltia, ja que s’ha observat que la immunitat pot disminuir amb el pas del temps i inclou protecció contra altres serogrups (A, C W i Y) no inclosos en la vacuna MC. Amb la utilització de la vacuna MACWY, s’ofereix protecció addicional contra els serogrups A, C, W i Y no inclosos en la vacuna utilitzada fins ara (vacuna MC). 

En general, totes aquestes vacunes es toleren bé, malgrat que poden causar molèsties locals (inflamació i envermelliment en el lloc de la punció) o malestar general (febre, desmais o mal de cap). Pràcticament mai no produeixen efectes adversos greus. 

Autorització per poder administrar les vacunes al centre educatiu. AQUÍ (Aquesta autorització ja la vau portar firmada el passat 2 d'octubre)

És imprescindible que el dia de la vacunació el vostre fill o filla (14 de desembre) porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions per anotar-hi les dosis administrades, revisar la informació que hi consta i poder, si cal, administrar-li les vacunes necessàries. 

La vacuna que administraran el dia 14 de desembre és  la Vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (vacuna MACWY)

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de vacunes al Canal Salut del Departament de Salut (https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/v/vacunacions/) o trucar al telèfon 061 Salut Respon. 


Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Cordialment,


Equip de Salut Escolar (ESE) i Equip d’Atenció Primària (EAP)

Setembre de 2020