6è EPRI. Vacunes

És imprescindible que el dia de la vacunació la vostra filla porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions i també la vostra autorització signada

Quan
02 de Oct 2020 de 09:00 h a 11:00 h
On
La Vall
Com arribar-hi

Benvolguts pares, mares i tutors,

Com cada any i coincidint amb el curs escolar, el Departament de Salut administrarà, a través dels equips d’atenció primària, les vacunes als alumnes  als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (Ordre SLT/236/2019, de 19 de desembre, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques). 

Les vacunes que cal administrar durant el curs escolar són les següents:

  • - Vacuna contra el virus del papil·loma humà (vacuna VPH), en dues dosis i únicament a les noies. 
  • - Vacuna contra l’hepatitis A (vacuna HA), en dues dosis als nois i noies. En el cas que el vostre fill o filla estigui vacunat amb una dosi anterior (als 6 anys) se li administrarà únicament la segona dosi per finalitzar la pauta. 
  • - Vacuna contra la varicel·la (vacuna V), que s’administra en dues dosis als nois i noies que no hagin passat la malaltia ni hagin rebut la vacuna. En el cas que el vostre fill o filla estigui vacunat amb una dosi, se li administrarà la segona dosi. 
  • - Vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (vacuna MACWY), en  una única dosi als nois i noies, independentment de les dosis administrades  de la vacuna contra el meningococ C conjugada (vacuna MC). 

La vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions, i la millor alternativa tant per a la salut  individual com per a la salut de la comunitat, a més de ser un dret de la ciutadania. 

L’objectiu de la vacunació al centre escolar és facilitar-ne l’accés i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància. Aconseguir que el màxim nombre de persones es vacunin ajuda a controlar la transmissió de les malalties i a protegir les persones més vulnerables. Per aquest motiu, és molt important la vostra col·laboració. 

La situació esdevinguda amb la pandèmia de la COVID-19 ha fet prendre mesures excepcionals per al seu control. Per aquest motiu, addicionalment s’establiran les mesures d’higiene i seguretat que permetin desenvolupar la vacunació de la millor manera possible. En aquest sentit, és important recordar les mesures de prevenció de la malaltia i seguir les instruccions de l’equip de professionals sanitaris que es desplaçarà al centre. 

Amb relació a la vacunació dels alumnes que han tingut la infecció per COVID19 i contactes estrets, cal tenir en compte que:

  • - No es coneixen contraindicacions mèdiques per a vacunar a persones que han superat la infecció per COVID-19. No és necessari esperar cap temps determinat; no obstant això i per a minimitzar el temps d’infecció, es recomana posposar la vacunació durant 14 dies després de la desaparició dels símptomes. 
  • - Els contactes estrets d’un cas confirmat es podran vacunar una vegada superat el període de quarantena sense desenvolupar simptomatologia. 

La pauta actual de vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) és de dues dosis (tres si s’administra a partir dels 14 anys). La vacunació és la manera més eficaç de prevenir la majoria de les infeccions causades per alguns tipus de VPH i forma part de les estratègies de prevenció del càncer de cèrvix, tot i que no pot substituir la prevenció secundària, ja que hi ha una petita proporció de càncers de cèrvix causats per virus del papil·loma no inclosos a la vacuna (un 12% aproximadament). És molt important que tant les noies vacunades com les no vacunades facin les revisions periòdiques en arribar a l’edat recomanada. 

D’altra banda, es manté la vacuna anti-hepatitis A (abans, vacuna anti-hepatitis A i B), ja que els nois i noies ja estan vacunats contra l’hepatitis B. 

Pel que fa a la vacuna contra la varicel·la, es vacunen els nois i les noies susceptibles de patir-la; és a dir, els qui no han passat la malaltia ni han estat vacunats anteriorment amb dues dosis. Als qui han estat vacunats anteriorment amb una única dosi, se’ls administra la segona per tal de completar la vacunació. 

Per tal de millorar l’estratègia de prevenció de la malaltia meningocòccia, per a aquest curs escolar es recomana l’administració d’una dosi de la vacuna MACWY als 11-12 anys. És convenient aplicar aquesta dosi encara que els alumnes ja hagin rebut altres dosis de la vacuna MC. Es tracta d’un reforç per evitar la malaltia, ja que s’ha observat que la immunitat pot disminuir amb el pas del temps i inclou protecció contra altres serogrups (A, C W i Y) no inclosos en la vacuna MC. Amb la utilització de la vacuna MACWY, s’ofereix protecció addicional contra els serogrups A, C, W i Y no inclosos en la vacuna utilitzada fins ara (vacuna MC). 

En general, totes aquestes vacunes es toleren bé, malgrat que poden causar molèsties locals (inflamació i envermelliment en el lloc de la punció) o malestar general (febre, desmais o mal de cap). Pràcticament mai no produeixen efectes adversos greus. 

Us demanem que empleneu el formulari adjunt amb la indicació de si autoritzeu la vacunació del vostre fill o filla, i que el lliureu al tutor o tutora de la classe, ja que necessitem la vostra autorització per poder administrar les vacunes al centre educatiu. AQUÍ

És imprescindible que el dia de la vacunació el vostre fill o filla (2 d'octubre) porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions per anotar-hi les dosis administrades, revisar la informació que hi consta i poder, si cal, administrar-li les vacunes necessàries. 

Les vacunes que administraran el dia 2 són  la 1ª dosi HA i la 1ª dosi Papil·loma.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de vacunes al Canal Salut del Departament de Salut (https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/v/vacunacions/) o trucar al telèfon 061 Salut Respon. 


Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Cordialment,


Equip de Salut Escolar (ESE) i Equip d’Atenció Primària (EAP)

Setembre de 2020