3r ESO. Exàmens EOI

Proves lliures de l’Escola Oficial d’Idiomes

Quan
01 de Març 2020 de 00:00 h a 00:00 h
On
Escola Oficial d'Idiomes (EOI)
Com arribar-hi

Benvolguts pares,

La Vall cada any presenta un gran nombre d’alumnes a les proves lliures de l’Escola Oficial d’Idiomes per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d'Europa, organitzades pel Departament d'Ensenyament.

La inscripció de la convocatòria ordinària de juny de 2020 es farà del 2 al 6 de març. La inscripció dona dret a fer un únic examen, que consta d'una prova escrita i una prova oral. Les dates de les proves escrites són:

    • Certificat de nivell intermedi B1: 28 de maig de 2020

    • Certificat de nivell intermedi B2: 5 de juny de 2020

Les dates de les proves orals es lliuraran el dia de la prova escrita.

Per tal de facilitar el procés d'inscripció, us demanem que empleneu el formulari adjunt (AQUÍ) amb les dades corresponents abans del dia 1 de març.  A més, les alumnes hauran de presentar una còpia del DNI (ambdues cares), i còpies del carnet de família nombrosa vigent (ambdues cares) o carnet de família monoparental (si és el cas).

En el següent enllaç podeu consultar taxes i altres informacions rellevants: AQUÍ 

ATENCIÓ!

Límit data pagament: 9 de març 

Lliurament de documentació a la professora (fotocòpia DNI 2 cares + carnet família nombrosa):  9 de març