3r ESO a 2n BATX. Batxillerat Dual. Inscripcions obertes

Curs 2020-2021

Quan
04 de Maig 2020 de 00:00 h a 00:00 h
On
Com arribar-hi

¿Què és el Batxillerat Dual? 

El Batxillerat Dual és la possibilitat que oferim a les nostres alumnes d’obtenir, a més del Batxillerat Espanyol, el títol del Batxillerat dels EEUU, gràcies al conveni amb Academica Corporation.

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

    • Immersió lingüística: 100% en anglès –currículum, professors...– en un entorn d’estudi i treball

    • Immersió tecnològica: 100% online –plataformes, eines, comunicacions, etc.–

    • Immersió personal: Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne en l’estudi i el treball

¿Què és Academica Corporation?

És la principal institució educativa d’escoles concertades als EEUU, amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors i 200 escoles en 10 estats. És líder als EEUU en educació virtual. A més de donar servei a les pròpies escoles, és proveïdor de serveis públics on-line. Als EUA, la majoria dels Estats tenen com a obligatori cursar una assignatura, com a mínim, on-line.

L’any 2001, ACADEMICA inicia un programa de convalidacions de títols en diferents estats donant origen al programa del Batxillerat Dual. L’any 2009 s’inicia el projecte a l’Estat Espanyol on avui més de 600 escoles en formen part.


¿Què implica la participació en el Batxillerat Dual?

El programa del Batxillerat Dual es realitza 100% online i com si es tractés d’una extraescolar. Les alumnes hauran de cursar un total de 6 assignatures entre 3r ESO i 2n de Batxillerat que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, les farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de la High School dels Estats Units. Aquestes assignatures especifiques són:

    • English I

    • English II

    • Life Management

    • US History

    • Home Economics and US Government

    • 1 de lliure elecció


En quants anys es cursa?

Oferim la possibilitat de cursar-lo en 3 anys (començant a 3r d'ESO o a 4t d'ESO), segons la següent taula:


Pla acadèmic3 ANYS3 ANYS
3r ESOEnglish &
Life Management Skills
XXXX
4t ESOEnglish & US HistoryEnglish &
Life Management Skills
1r BATXUS Government + Economics & ElectiveEnglish & US History
estiuXXXXElective
2n BATXXXXXUS Government + Economics

Si s’inicia a 4t ESO, només es pot plantejar la possibilitat de cursar-lo amb la distribució d’assignatures corresponent. És a dir, a l´estiu (de 1r a 2n Batx) només podran cursar una assignatura i ha de ser obligatòriament l´assignatura optativa.  

Una altra gran oferta

Academica International Studies ofereix una experiència preuniversitària als alumnes que hagin acabat el Diploma Dual a 1r de batxillerat amb un GPA (percentatge de notes) mínim del 3.0. Aquests alumnes podran cursar assignatures universitàries del seu interès durant 2n de batxillerat.

Com treballa l'alumna?

L’alumna treballa amb l’ordinador i connexió a Internet. Ho haurà de fer a casa o a l´escola, dins l´horari de treball tutoritzat amb les professores responsables del Dual. Les alumnes de 3r ESO tindran una hora assignada on podran treballar amb la seva tutora (dins de l'horari escolar) i les alumnes de 4t d'ESO i Batxillerat podran treballar amb la seva tutora els divendres a la tarda. També podran anar a la Biblioteca en hores no lectives per treballar. 

El Diploma Dual exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumna i del nombre d’assignatures que cursa.

 El Programa posa a disposició de l’alumne totes les plataformes necessàries:

  • De continguts i activitats on consulta i duu a termes les seves tasques.

  • De comunicació, per relacionar-se amb el professor dels EUA i consultar l’evolució de la seva feina (notes, hores dedicades, activitats per realitzar). 

La família i el Director de Programa del centre escolar també tenen accés a la plataforma de comunicació. 

Amb quins suports compta l’alumna?

L´alumna de Batxillerat Dual té tot un equip de professionals que la recolzen essent el Tutor/a Nord-Americà i la Tutora del Batxillerat Dual a La Vall (Anna Perarnau/Núria Tapias) les persones amb qui més haurà de treballar i coordinar-se.

 El Tutor/a Nord-Americà durà a terme:

1.- Videoconferències individuals, algunes de caràcter obligatori i d’altres de caràcter voluntari, a petició de l’alumna o del professor.

2.- Live sessions programades. Activitats grupals de caràcter obligatori i voluntari.

Aquestes activitats són molt importants per reforçar coneixements, resoldre dubtes i millorar el nivell de fluïdesa oral (speaking).


Les nostres tutores de Batxillerat Dual

  1.- Estan a disposició de la alumna, a l’escola o on-line, per resoldre tot tipus de qüestions tant a les alumnes com als pares i mares.

  2.- 1 o 2 dies a la setmana es troben amb les alumnes a l’aula d’informàtica per treballar (assistència no obligatòria però recomanada).

  3.- Fan un seguiment del treball de l’alumna

Els pares reben, en tot moment, les mateixes notificacions que les seves filles.


Com s´avalua?

S’avalua a l´alumna de manera contínua a través de les tasques proposades a cada mòdul i de la seva participació en les videoconferències individuals i «live sessions». 

S’envia un Informe del progrés de l’alumne a mig semestre. Si el progrés no ha estat satisfactori, s’especifica per què no ho ha estat i com es podria millorar. 

S´envia un informe amb les qualificacions al final de cada semestre.

Com és qualifica?

 • Per a l’obtenció del títol de High School dels EUA, Academica sol·licitarà al centre escolar de l’alumna l’expedient acadèmic fins a 2n de batxillerat. S’exigirà que hagi superat tots els cursos i el 100% de les assignatures, i que hagi cursat dues assignatures d’Anglès en els últims 4 anys.

 • L’alumna ha d’aconseguir els 24 crèdits / assignatures requerits per a la graduació i un mínim de 2.0 Grade Point Average, que equival a un 6 de nota mitjana en el nostre sistema educatiu.

Vídeo explicatiu Batxillerat Dual: AQUÍ 

VÍdeo testimoni d'alumnes, pares i professors: AQUÍQuè haig de fer per “apuntar-me” al Batxillerat Dual?

    1. Omplir el full de preinscripció/carta condicions econòmiques (adjunt). AQUÍ  (Inscripcions obertes fins el 30 de juny)

    2. Fer el registre online amb Acadèmica:  AQUÍ

    3. Enviar els dos documents (full d´inscripció i resguard d´inscripció que rebran un cop feta la inscripció online amb Acadèmica) a: Anna Perarnau ([email protected]) o Núria Tapias ([email protected])

Per qualsevol dubte, consulta o aclariment podeu contactar amb Anna Perarnau o Núria Tapies via correu electrònic i es posaran en contacte amb vosaltres de manera individual i si es necessari, per telèfon o videoconferència.